Estudi de la població de Teix

ESTUDI DE LA POBLACIÓ DE TEIX (Taxus baccata, Linneo 1753) SITUADA AL VESSANT NORD-OEST DE LA MOLA DE PLANÍCIA (BANYALBUFAR)

A la Mola de Planícia de Banyalbufar, dins la possessió de S’Arboçar, s’hi troba la població de teixos amb més quantitat d’individus de tota Mallorca (G. Alomar, 1982).

Comunicació presentada a les IV Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears, realitzades a Can Tàpera (Palma) els dies 1,2 i 3 de desembre 2004

El Teix és una espècie protegida i catalogada, inclosa al Catàleg Balear d’Espècies Vegetals Amenaçades (Decret 24/1992), dins la categoria d’espècies d’interès especial. Per altra banda, l’objecte de l’estudi encaixa perfectament amb el “Pla de Conservació de Taxus baccata a Mallorca” que, des de l’any 2003, realitza el Servei de Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, per la qual cosa aquest servei supervisa i ofereix el seu suport al projecte, per tal de desenvolupar els objectius comuns d’una manera coordinada i així rendibilitzar al màxim els esforços.

 

teix01