BUNYOLADA 2021

El passat dia 23 d’octubre Bany-al-Bahar, Sa Tomàtiga i els JOves de Banyalbufar hem organitzat una bunyolada popular, amb una important participació de banyalbufarins i banyalbufarines.