Planícia

Informació General

Taula rodona “Planícia: 500 dies de finca pública, 500 dies de lluita pels seus camins”

planicia500

Carta al conseller de Medi Ambient i Mobilitat

Excursió – Manifestació “A Planícia per bon camí…”

planiciacami

Motivació de l’excursió

Carta enviada al Hble. Sr. Miquel Àngel Grimalt Verd

Darrers esdeveniments relacionats amb els camins tancats

Coneix la possessió de Planícia (Breu informació elaborada per l’A.C. Bany-al-Bahar, octubre 2009)

SONY DSC

Itineraris

Les Cases de Planícia – Article de Gaspar Valero, 13 de març de 2009

Aljubs i basses de Planícia – Article de Tomàs Vibot, 26 de setembre de 2009

Sa Mola de Planícia – Itinerari i explicació. Excursió 4 de desembre de 2011.

planiciaitinerari

 

 

 

 

 

Itineraris per Planícia amb mapa explicatiu

Reportatges

Barreres de Es Rafal

Planícia ja és de Mallorca

Planícia per bon camí