Publicacions

Els sons de la Història

De Montserrat Torrent. Orgue de Banyalbufar, segle XVII.

cd

Aquest DVD es ven al preu de 10 € que van destinats a la conservació de l’orgue restaurat. Podeu demanar-lo enviant-nos un e-mail a banyalbahar@banyalbahar.com o mitjançant el nostre formulari de contacte.

P.V.P. 10 €

Banyalbufar, geografia i medi ambient

Bartomeu Barceló, Jean-Pierre Deffontaines, Onofre Rullan.

06

El contingut es basa en la recopilació de tres treballs relacionats en la geografia i el medi ambient a Banyalbufar.

Els dos primers treballs es redactaren abans de la “motorització” mentre que el tercer, es va fer 50 anys més tard, descrivint l’arribada del turisme i la seva incidència en el territori.

Col·lecció Conèixer Banyalbufar nº6

P.V.P. 12 €

Saltiri de pedra i aigua

De Mn. Pere Suñer. Pròleg de Neus Canyelles.

pere

Es tracta d’una obra original mitjançant la qual podem “viatjar” pel paisatje banyalbufarí a través dels poemes “càntics” diu l’autor, que formen el llibre.

Sense cap dubte un llibret fruit de l’experiència de Pere Suñer, qui coneix bé el nostre poble, tan com a mestre que fou durant la joventut com a capellà que fou a la seva maduresa.

Col·lecció Conèixer Banyalbufar nº5

P.V.P. 6 €

Banyalbufar, plantes i arbres monumentals

01

Aquest quart volum de Conèixer Banyalbufar, representa una novetat pel que fa a la temàtica dels llibres publicats fins ara. Gràcies a l’experiència i entusiasme del nostre amic Pere Llofriu, tenim l’oportunitat de presentar un estudi realitzat damunt la situació actual d’una part important del medi natural del nostre municipi: la flora i els arbres.

A l’Associació Cultural Bany-Al-Bahar tenim clar que, a Banyalbufar, dir medi natural representa o és el mateix que dir patrimoni cultural, per tant, som conscients que tots els elements que conformen aquest medi, com són els habitats i les plantes de les nostres marines, comellars i serralades, representen un important actiu patrimonial. Per això, gràcies a la feina totalment desinteressada de l’autor i al suport de les Institucions, podem donar a conèixer i facilitar una eina interpretativa de la riquesa i particularitats d’aquests elements essencials del medi natural banyalbufarí i que, per moltes raons, és necessari mantenir i preservar. Aquestes dues paraules, mantenir i preservar, són hores d’ara molt importants, però també són paraules que necessiten fets i accions concretes. Fets i accions que no cal esperar sempre dels altres, cada un de nosaltres i en les coses més petites, tenim, dia a dia, l’oportunitat i el deure de realitzar-ne. Banyalbufar ens ho agrairà.

Associació Cultural Bany-Al-Bahar Banyalbufar, novembre 2002

Col·lecció Conèixer Banyalbufar nº4

P.V.P. 12 €

Son Bunyola, una mar de noms

Tomàs Vibot

03

Aquest segon volum de la col·lecció Conèixer Banyalbufar, ens ofereix un magnífic treball d’un jove autor d’arrels banyalbufarines.

Es tracta d’un detallat estudi toponímic d’un trocet molt apreciat i valuós del nostre terme municipal: La Possessió de Son Bunyola. Avui, quan les terres i cases d’aquesta possessió s’han convertit amb protagonistes i clara referència del Banyalbufar que volem, és important, tant pels que som d’aquí com per als nou vinguts, fixar i deixar constància de l’abast i magnitud dels valors patrimonials de la nostra terra.

Son Bunyola és un entorn cultural de qualitat. El repte és saber aprofitar el que hi ha i el que representa aquest territori. Cal reflexionar el significat de tots els noms i llocs, cercar sentiments, experimentar sensacions. Aquest és el vertader valor del patrimoni cultural d’un poble. Per això, l’Associació Cultural Bany-Al-Bahar, vol donar les gràcies a l’autor i a tots els que donen suport en aquesta publicació. El seu esforç i ajut ens dóna l’oportunitat de fer arribar el nostre desig a tothom.

Banyalbufar, estiu 1999

Col·lecció Conèixer Banyalbufar nº3

P.V.P. 12 €

Son Valentí, Son Balaguer i Ses Mosqueres

02

En el llindar del segle XXI, i mitjançant aquesta nova edició, donam continuïtat a una de les tasques que, com Associació Cultural de Banyalbufar, ens proposàrem fa uns anys: fer tot el possible perquè el patrimoni etnològic i cultural del nostre poble, valuosa empremta del passat, fos estimat i respectat en el present, per tal que pugui perdurar i ser conegut per les generacions del futur.

En aquesta ocasió, i de la mà de tres autors que, tant pel seu tarannà com pels estudis publicats, han demostrat que coneixen i estimen Banyalbufar, tenim l’oportunitat d’entrar i llaurar a fons, com si d’una arada es tractàs, dins unes terres banyalbufarines que, com queda palès en aquest llibre, tenen una llarga tradició històrica i una identitat pròpia.

Les actuals possessions de Son Valentí – Son Balaguer i Ses Mosqueres, no són de les que tenen més anomenada dins Banyalbufar, però ben segur que aquesta llaurada ens proporcionarà, com fa la terra girada, noves i fresques sensacions, alhora que ens permetrà redescobrir i valorar aquest territori banyalbufarí.

La qualitat i profunditat d’aquest treball ha estat possible gràcies a la perfecta coordinació i a la constant feina en equip dels autors i els seus col·laboradors, a tots ells, i a les institucions que donen suport en aquesta publicació, volem agrair el seu esforç i dedicació.

Associació Cultural Bany-Al-Bahar Banyalbufar, maig 2002

Col·lecció Conèixer Banyalbufar nº2

P.V.P. 12 €

Vigilància marítima a Banyalbufar

Josep Segura i Salado. Presentació de Àngel Aparicio i Pasqual. President del Grup per l’Estudi de les Fortificacions Balears.

04

Es presenta en aquest volum un recull d’una part important de la riquesa temàtica que conté Banyalbufar, que abasta des d’articles d’anàlisi d’un sistema defensiu bàsic, fins a la minuciosa descripció històrica i procés evolutiu de la recentment restaurada torre d’es Verger.

Estam convençuts que aquest llibre constitueix una contribució molt valuosa per millorar el nivell de coneixements i que cobrirà una gran part de la llacuna bibliogràfica fins ara existent pel que fa al tema. Vet aquí com el llibre que teniu a les mans és un bon exemple de com les necessitats defensives d’un poble s’accentuaren al llarg dels segles i foren la causa d’un nou sistema que reforçar la comunicació amb diferents punts de vigilància.

Volem afegir des d’aquestes línies que no només s’ha limitat a servar i a gestionar l’immens tresor documental, sinó que també s’ha estat capaç d’esbrinar els sentiments i el passat d’un poble, avui capdavanter en defensar el seu patrimoni i que, sens dubte, continuarà lluitant esperonejat per la necessitat de conèixer tots i cadascun dels aspectes del seu passat històric. Vist això no em puc estar de dir que aquest procés ha forjat l’esdevenir de Banyalbufar.

Banyalbufar, estiu 1998

Col·lecció Conèixer Banyalbufar nº1

P.V.P. 6 €

La Història de Banyalbufar en còmic

tbo

Hi ha moltes formes de contar la història i la més corrent ha estat no contar-la. Molts de nosaltres tenim una idea parcial de com el lloc on vivim o freqüentam ha arribat a esser així com és. Hem vist pel·lícules i sèries de televisió que ens han contat en forma d’aventura -per exemple- la colonització de Nordamèrica. Gràcies als “westerns” tenim un coneixement més ample d’aquest llunyà període històric que del nostre. Però també tots llegim historietes. Per això és una idea excel·lent fer la història de Banyalbufar en còmic. He de dir que no he conegut un altre lloc amb una freqüència major d’activitats culturals en relació metre quadrat/habitant.

Xavier Canyelles s’ha atrevit a afrontar una feina ampla i difícil en una feina tan extensa. Ha alleugerit el to didàctic amb llicències històriques i amb -com es diu al teatre- “morcillas” personals. Que ningú dubti de la importància d’aquesta feina en un poble petit, i, és clar, que ningú dubti a llegir-la.

A França, fa prop de quaranta anys, dos autors de tebeos tingueren la idea de reflectir i parodiar des d’una òptica xovinista un període de la història del seu país. Així nasqué Astèrix. Ara que a Banyalbufar es preveuen canvis que condicionaran la seva història propera jo propòs un joc. És conegut com comencen tots el àlbums d’Astèrix. Imaginem que ho traslladam a Banyalbufar. Estam a finals del segle XX. Tota l’illa està invadida pels turistes, les urbanitzacions i els hotels … ¿tota? ¡NO! Un poblet fundat pels àrabs resisteix a la invasió massiva. Es prepara a afrontar-ho amb les eines de què disposa: la preservació dels espais naturals, la planificació intel·ligent del seu futur …

Pròleg de Pere Joan Banyalbufar, maig 1997

P.V.P. 12 €

Miratges (DVD)

miratges

DVD interactiu mitjançant el qual podem gaudir d’imatges i música, viatjant a través de paisatges, racons i detalls de Banyalbufar.

Les fotografies i els texts són de l’autor Tomeu Santandreu.

La música ha estat creada pels autors Carles Ponseti i Miquel Àngel Aguiló.

P.V.P. 10 €

Matances 2007 (DVD)

matances

Documental d’uns 30 minuts de durada aproximada en el que se’ns mostra d’una manera didàctica l’elaboració de les matances populars realitzades a Banyalbufar.

El documental fou emès per TV.

P.V.P. 10 €

El cultiu de la tomàtiga de ramellet a Banyalbufar (DVD)

video

A Banyalbufar, el cultiu de la tomàtiga va ser la gran troballa per substituir la vinya, que a finals del segle passat sofrí la plaga de la fil·loxera. Gràcies a la tomàtiga, Banyalbufar conegué, durant les dècades vint i trenta del segle XX, una prosperitat econòmica que col·locava els seus habitants a la part alta dels ingressos per capita entre els pobles de Mallorca.

Segons afirma l’historiador Benet Albertí, la producció de la tomàtiga va assolir els 50.000 quintars mètrics el 1933. De tota manera els temps canvien i l’economia evoluciona, i Banyalbufar no és una excepció. A finals de la dècada dels cinquanta i sobretot al llarg dels anys seixanta, els joves abandonaren el poble per cercar feines no tan feixugues i més rendibles econòmicament. Varen ser els anys de gran creixement turístic. Així, a poc a poc, la terra fou abandonada i la tomàtiga, símbol anys enrere de la prosperitat del poble, s’ha anat convertint en un cultiu destinat al consum familiar o en un exercici físic que almanco ajudava a desentumir els muscles sotmesos al tragí o al sedentarisme de la vida moderna.

Ara que el verd de les tomatigueres ha quasi desaparegut de les marjades, voldríem evocar tot el procés d’elaboració de la tomàtiga, des del moment d’estojar la llavor fins que s’enfilen les tomàtigues i els ramells pengen als porxos. I això ho fem per tal que les futures generacions, o les més joves d’ara, no perdin la memòria històrica i, per tant, part de llur identitat. No oblidem que els anys d’esplendor de la tomàtiga el nom de Banyalbufar sonava més enllà de Mallorca (i això quan encara no venien turistes a l’illa), gràcies a l’exportació de tomàtigues al mercat de Barcelona. Anem a seguir doncs, amb aquest vídeo, tot el procés de producció de les millors -per què no dir-ho- tomàtigues de ramellet de Mallorca, o sigui, les de Banyalbufar.

Associació Cultural Bany-Al-Bahar Banyalbufar, hivern 1998.

P.V.P. 10 €